20170627_100724

İNCİ’NİN MACERALARI

Yazarı: Orhan Kemal      Yayınevi: Epsilon-Büyülü Fener      Türü: Hikâye                    Sayfa Sayısı: Epsilon 76-(Büyülü Fener:71)

Kitabın İçeriği: Kitap 7 hikâyeden oluşmaktadır. Bunlar birbirinden kopuk hikâyelerdir. İlk dört öyküde hikâyelerin kahramanı İnci’yken diğer üç öyküde kahramanlar değişiktir.

  1.  hikâyede;(İnci’nin Maceraları 1) İnci’nin babasını hiç sevmemesi ve onun tekrar hapse düşmesi için planlar yapması anlatılıyor.
  2. hikâyede; (İnci’nin Maceraları 2)  ailesinin tüm itirazlarına rağmen, onlardan gizli olarak İnci’nin , yeni doğurmuş bir kediye bakması ,onu koruması anlatılıyor.
  3.  hikâyede;(İnci’nin Maceraları 3)İNCİNİN BABASI İnci’nin babasının hiçbir yerde iş bulamaması ve ailenin yaşadığı sıkıntılar dile getirilmiştir..
  4. hikâyede; (İnci’nin Maceraları 4) DÜŞMAN İnci’nin arkadaşlarıyla oynadığı oyunlar anlatılıyor.
  5. hikâyede; (Yeni Arkadaş) iki çocuğun kavga edecekken arkadaş olmaları anlatılıyor.Bu öyküde çocukların sokakta kullandıkları dil ustalıkla kullanılmıştır.
  6. hikâyede; (Bir Öksüz Kız)bir öksüz kızın  başından geçenler anlatılıyor.
  7. hikâyede; (Çocuk Ali)yanlış anlaşılma sonucu hapse düşen Ali’nin  yaşadıkları anlatılıyor.

Kitaptaki  hikâyelerde belli olaylar anlatılıyor ama bu olaylardan çıkarabileceğimiz belirgin dersler yok . Yazar, okuyucuya öğüt verme amacı gütmemiştir.

Dil ve Anlatım: Cümleler kısa, anlaşılır ve basittir. Yabancı kelimelere hemen hemen hiç yer verilmemiştir.

Bir çocuk kitabında yer almaması gereken sokak ağzı kelimelere, yüz kızartıcı ifadelere ve argo sözcüklere sıklıkla yer verilmiştir.

Bilinmeyen Kelimeler: Kınnap: Kaba şeyler dikmeye, bağlamaya yarayan ince sicim veya kalın iplik.

Kullanılan Atasözü ve Deyimler: Atlar tepişir, arada eşekler ezilir. / Kulak kesilmek, el uzatmak, taban tepmek, sekteye uğramak, etine ateş basmışlar gibi bağırmak. 

Tema: Kişisel Gelişim temasında ele alınabilecek bir kitaptır.

Seviye: Birinci kademe öğrencilerine uygun seviyede bir kitaptır ama ikinci kademedeki okuma zorluğu çeken öğrenciler için de kullanılabilir.

Çocuklara çok da uygun olmadığını düşündüğüm ifadelerin geçtiği bir bölümü aşağıya aldım:

Babası bir başka il cezaevinden geleceği gün, İn­ci, trenden inecek babasını büyük bir merakla bekle­mişti. O, Berinin babası gibi şişman, saçlan pırıl pı­rıl, iskarpinleri yeni, Berinin babası gibi şakacı, dok­tor bir baba beklemişti. Oysa trenden inen babası za­yıftı, saçlarının yarısından çoğu ağarmıştı, yeni is­karpinleri yoktu, hiç de güleç değildi.

Sonra annesi… Babası gelmeden önce İnciyle an­nesi koyun koyuna yatarlardı, annesi ona masallar söylerdi, “İncim, İncim,” diye onu öperdi, severdi. Şimdi kadın O’nun peşinden ayrılmıyordu. “Koca- cım, kocacım!..”

Babası geldikten sonra, ayrı yatağa atılan İnci, ge­celeri yorganın altında eski günleri, annesiyle koyun koyuna yattıkları günleri, annesinin onu öptüğü, sev­diği, masallar söylediği günleri düşünüp düşünüp, keşke ölsem de ‘İncim İncim’ diye ağlasa, diye aklın­dan geçirmişti.

Gece yarısına doğruydu. Annesi o adamla mırıl mırıl konuşuyordu. İnci kulak kabarttı. Bir ara öpüş­mesinler mi? Gözlerinden yağmur gibi yaşlar döke­rek yumruklarını dişledi, sonra uyudu kaldı. Rüya­sında yılanlar, fare sürüleri, padişahın kızını kelebek yapan korkunç yüzlü büyücü kadını gördü. Sabahle­yin ter içinde uyandı.

Ya bir gün… Üst katta oturan doktorun kızı Be­rinden ötürü babası, “Bana bak!” dedi, “bir daha o şımarık kızla oynamayacaksın, anladın mı?”

“Berin’le mi?”

“Ne haltsa.”

Kitaptan bir bölüm: (YENİ ARKADAŞ)

…………………………………………….

Beriki, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” diye sordu.

“Senin kim olduğun beni ilgilendirmez.”

“Beni de senin kim olduğun ilgilendirmez.”

“Ben dörde pekiyi ile geçtim, haberin var mı?” “Vız gelirsin bana!”

“Benim babam avukat ama.”

“Sen de vız gelirsin bana, baban da.”

“Asıl sen bize vız gelirsin. Senin belediye başkanın

bile bize vız gelir. Türkçeci notumu kırmasaydı, sınıfta birinci oluyordum.”

“Hadi be hadi, fiyaka sökmez bize!”

“Ben bu yaz İstanbul’a gideceğim. Orada Galata Kulesi var, biliyor musun? Benim İstanbul’da halam var, eniştem var. Sen İstanbul’a gittin mi?”

“Sen de Sivas’a gittin mi?”

“Sivas ne? Ama İstanbul!”

“Hadi be hadi. Bize fiyaka söker mi? Ben bizim mahalledeki İdris’i bile tuşa getirdim. Fazla konuşursan…”

“N’olur?”

“Olacağını sen düşün!”

“N’olur, anlayalım!”

“Fazla konuşma!”

“Ben İdris değilim ama.”

“İdris senin gibi üç tanesini tuttu mu kabak gibi vurur yere!”

“Zor. Ben her sabah vitamin hapları içiyorum. Cici annem ekmeğime tereyağıyla reçel sürüyor……………………………………………………………………………………………………………………..

Sonuç olarak kitabın arka kapağında:

“Türk edebiyatının en özgün ve gerçekçi yazarlarından Orhan Kemal,yazdığı roman,oyun ve öykülerin hepsinde yoksul, hayatla mücadele etmek zorunda olan ama umudunu, yaşama sevincini kaybetmeyen insanlardan söz eder. İnci’nin Maceralarındaki yedi öykü, yine aynı dünyanın çocuklarını anlatıyor.” denmektedir.Aslında kitabı çok beğenmedim ama küçüklerin okuma alışkanlığı kazanmalarına destek olacak tarza öyküler içerdiği için 10-14 yaş aralığındaki çocuklara önerilebilir.

Kitap 100 Temel Eser listesine de alınmış.Sanki Orhan Kemal’in de bir kitabı listede olsun dercesine listeye alınmış bence.