KUYUCAK

Kuyucaklı Yusuf Özeti – Sabahattin Ali  25 Şubat 1907 Gümülcine doğumlu Sabahattin Ali, 1927-1945 yılları arasında öğretmenlik ve memurluk yapmıştır. Şiir ve roman türünde eserler veren yazar, bir dönem yazılarının sakıncalı olduğu gerekçesi ile tutuklanmış, Bulgaristan’ a kaçmak isterken Kırklareli’ nde vurularak öldürülmüştür. Çok sayıda eseri ölümünden sonra basılmış yazarlarımızdandır.

Kuyucaklı Yusuf Romanı Hakkında
1937 basımlı Sabahattin Ali romanı Kuyucaklı Yusuf, edebiyatımızın  kilometre taşları arasında oldukça değerli bir yapıttır. İnsanı sosyal sorunları içinde ele alan öncü romanlarımız arasındadır.

Kuyucaklı Yusuf Özeti

   Giriş Bölümü: Roman’ ın giriş bölümünde 1903 yılında yaşanan bir şiddet olayı tasvir edilir. Aydın’ ın Nazilli kasabasına bağlı Kuyucak köyü gece eşkıyalar tarafından basılır ve annesiyle babası öldürülen 9 yaşındaki Yusuf kimsesiz kalır.

Olayı araştırmak için köye gelen kaymakam Selahattin Bey, Yusuf’ un durumuna acır v e onu evlatlığı olarak yanına alır. Yusuf ile Selahattin Bey’ in Yusuf’ tan altı yaş küçük kızı Muazzae beraber büyürler. Ancak muazzez’ in annesi Şahinde huysuz bir kadındır, bu sebeple kaymakamın huzurlu bir evliliği yoktur.  Şahinde’ nin kişiliği yetim Yusuf’ u da olumsuz etkilemektedir.

   Gelişme Bölümü: Kuyucaklı Yusuf genç bir ergendir. Üvey kardeşi Muazzez’ e için için bir hayranlık duymaya başlar. Günlerden bir gün kasabada oldukları sırada kasabanın maço tiplerinden Şakir ile Yusuf, Muazzez yüzünden kavga ederler. Bu kavgada dayak yine Şakir, romanın ilerleyen bölümünde intikam almak için her şeyi yapacaktır.

Bu olay sebebiyle Yusuf’ un belalısı olan Şakir, Muazzez’ i intikam aracı olarak görür. İlk oyununu kaymakam Selahattin Bey’ in kumar alışkanlığı üzerinden yapar.  Yusuf’ un evlatlığı olarak yetiştiği kaymakam Selahattin Bey, Şakir’ in fabrikatör babasına kumar yüzünden yüklü miktarda borçlanmıştır.  Bu borcun karşılığında Şakir’ in Muazzez’ i alacağından korkan Yusuf, Muazzez’ i seven Ali’ den yardım ister. Ali’ nin yardımıyla  borç üzerinde n Şakir’ in planlarını boşa çıkartır.

Romanda olaylar Ali’ nin Şakir tarafından  öldürülmesi, ardından nüfuslu kişilerin aracı olması sayesinde serbest kalması ile tırmanır.  Yusuf bu olay üzerine Muazzez ile samimiyetini iyice keser. Bunun üzerine Muazzez annesinin de telkinleriyle Şakir’ e kaçmaya karar verir.  Fakat bu durumu içine sindiremeyen Yusuf, Muazzez’ i yolundan döndürür ve Yusuf ile Muazzez evlenirler. Bu esnada kalp hastalığı iyice ilerlemiş olan kaymakam Selahattin bey’ i kaybederler. Yeni kaymakamın Şakir ve ailesi ile ahbaplığı Yusuf’ u zor durumda bırakır.

    Sonuç Bölümü:  Romanın sonunu hazırlayan olaylar zinciri, Şahinde Hanım’ ın evinin kaymakam ve Şakir tarafından bir eğlence mekanı olarak kullanılmasıyla başlar. Kaymakam tarafından süvari tahsildarı olarak görevlendirilen Yusuf’ un köy köy dolaşmak zorunda kalması ve bu sebeple evinden uzaklaşması, Şahinde Hanım’ ın hafif meşrepliği kaymakamla Şakir’ in işini kolaylaştırmıştır. Bu eğlence ortamında içkiye alıştırılan Muazzez kötü yola düşmek üzeredir.

Tüm bunlara dayanamayan Yusuf bir gün evi basar ve herkesi öldürüp yaralı Muazzez’ i alarak kaçar. Muazzez’ in yolda ölmesi üzerine onu gömerek dağlara doğru yol alır.